Kunstwerk Margot Berkman

In het verleden hebben wij al meerdere keren medewerking verleend aan de totstandkoming van diverse kunstprojecten. In maart hebben wij een door ons gefabriceerd kunstwerk voor Margot Berkman geleverd. Het kunstwerk heet ‘Onder de oude Magnolia’ en is geplaatst bij woonzorgcentrum Parc Transwijk te Utrecht.

31-05-2014