Certificeringen

Abuco is VCA**, ISO 9001:2015, ISO 3834-2:2005 en NEN-EN 1090-2 EXC4 gecertificeerd.

Tevens werken wij overeenkomstig andere normen en keurmerken zoals TUV, AWS, Lloyds, Lloyd’s Register Stoomwezen, DNV-GL en andere klantspecificaties.

Om u een duidelijk beeld te geven van wat de certificaten inhouden, vindt u hieronder een korte uitleg.

De VCA** heeft betrekking op het VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van Abuco, t.b.v. onze medewerkers en de medewerkers van onderaannemers. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de gereedschappen en machines zijn goedgekeurd en onderhouden worden, de medewerkers een opleiding VCA hebben gevolgd, er voldoende bedrijfshulpverleners binnen de organisatie aanwezig zijn en er worden regelmatig veiligheidsinspecties uitgevoerd.

Met het ISO 9001:2015 certificaat tonen wij aan te voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit houdt in dat wij constant bezig zijn met het verhogen van de klanttevredenheid, de zorg voor de kwaliteit van ons product, het verhogen van het kwaliteitsniveau van onze medewerkers, machines en ICT benodigdheden.

De ISO 3834-2:2005 norm omvat een duidelijk kwaliteitsborgingssysteem. Het geeft de uitgebreide kwaliteitseisen weer. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische beoordeling voor het laswerk zoals de lasmethodekwalificatie, eisen voor lassers, inspecties en niet destructief onderzoek. Ook heeft de norm aandacht voor personen voor inspectie, onderhoud en inspectie van lasmateriaal maar ook wordt er genoteerd hoe afwijkingen worden vastgesteld en opgevolgd. Door deze randvoorwaarden kan er vooraf in grote mate van waarschijnlijkheid vanuit worden gegaan dat het eindproduct zal voldoen aan alle eisen en dus van kwaliteit zal zijn.

De NEN-EN 1090-2 EXC 4 is de norm waaraan medio 2014 alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen, die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend, aan moeten voldoen. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE markering. Abuco beschikt over executie klasse 4, dit is de hoogst haalbare klasse.