Fabricage onderdelen upending tool

Voor onze klant DHLC zijn wij bij Abuco druk bezig geweest met de fabricage van verschillende onderdelen ten behoeve van een upending tool. De onderdelen die wij ten behoeve van de upending tool hebben gefabriceerd zijn een Bottom Template en de Mains arms (3x). Voor de Bottom Template hebben wij STE690 onderdelen met plaatdiktes van o.a. 110 en 170 mm gelast.

29-02-2016