Huisman

Hier zijn de door Abuco geproduceerde dwarsrailsen te zien in pijplegtoren t.b.v de Aegir van Heerema.

08-02-2013